JÄRNVÄGSFOTON 2008 & 2011 AV CLAES FUNCK

Järnvägsgatan i Skövde, 0950 21 Jan-08. En gata som tog lång tid på sig under årtiondena i början av 1900-talet att bli färdig och göra sin sväng utmed dåvarande SAJ -banan upp till den senare tillkomna Skaraborgsgatan. Foto Claes Funck, copyright

Prinsgatans slut låg alldeles där SAJ's södar bangårdsdel bredde ut sig med lokstall, vändskiva och vatten och kolförråd. Den var en av de "boulevarder" med allé på slutet som gick från Kungsgatan ner genom den nya staden och kom att bli den östra gränsen för Villastaden. jan -2008 Foto Claes Funck, copyright

Här fanns förr smalspår till Axvall, 09.30 21 Jan-08 Foto Claes Funck, copyright

SJ Expressgods 21 Jan 2008 Skövde Station. Foto Claes Funck, copyright

Gatuarbetare nu på rast ca 0945 21 Jan-08. Snett framför tidigare SAJ-bron över Kungsgatans förlängning. Foto Claes Funck, copyright

Volvo 2008 Foto Claes Funck, copyright

Snälltåg fr Göteborg 21 jan 2008 SKövde. Claes inväntar sitt X2000 tåg mot Stockholm efter visit hos Skövde Stadsmuseum. Foto Claes Funck, copyright
 

Skövde Station i gryningsljus 21 Jan-08. Foto Claes Funck, copyright

Skövde, gryningsljus 0945 21 Jan-08. Foto Claes Funck, copyright

Skövde Station 6 Juni -08. Intercity,Gbg-Sthlm via Örebro. Foto Claes Funck, copyright

X 2000 från Stockholm 21 jan 2008 Skövde Station. Foto Claes Funck, copyright

Avsked.. Skövde Station. Bilden på han och hon, avsked, är tagen 6 Juni 2008. Foto Claes Funck, copyright

6 Juni -08. Väntan. Skövde Station. Foto Claes Funck, copyright

6 Juni -08. Skövde Station. Raggaråk och längtan. Foto Claes Funck, copyright

Dundrande godståg mot Hallsberg förbi Skövde6 Juni 2008. Foto Claes Funck, copyright

6 Juni -08. Skövde. Kungsgatan mot väster från tidigare SAJ-bron. F oto Claes Funck, copyright

6 Juni 2008. Skövde vid järnvägen. Här Skövde Järnvägsstation från söder. Foto Claes Funck, copyright

Skövde från tågfönster vid resa Göteborg-Stockholm den 17/9 2011. Platsen där SAJ's frilastkaj låg . Foto Claes Funck, copyright

X2000 från Göteborg ankommer Skövde den 17/9 2011 kl 17-42 Foto Claes Funck, copyright

Skövde C från X2000 den 17/9 2011 Foto Claes Funck, copyright

Skövde fr. X2000 den 17/9 2011 Foto Claes Funck, copyright

Samma plats 1963. Claes Funck, copyright/Skövde Stadsmuseum

Ombord på X 2000 mot Skövde 2001. Foto Claes Funck, copyright/Skövde Stadsmuseum

BILDSPEL DENNA SIDA

loading...