Galleri Funck - Peter Lindes
"Kvinnan i fredsarbetet"

Föreningen kvinnan i fredsarbetet och Svenska Läkare mot kärnvapen tar ansvar för ett projekt som genomförs i samarbete med Djurgårdsförvaltningen och Mårten Castensfors Stockholm  Konst

Alla nedanstående foton har Claes Funck som fotograf och är copyrightskyddade!

... och här texten på skylten ovan ... ett femårigt långt insamlingsprojekt

2015-11-25 i Peter Lindes ateljé

En av Peter Lindes skulpturprocesser är 2015 - 2016 en bronsstaty beställd av Djurgårdsförvaltningen med stöd av Mårten Castenfors på " Stockholm Konst". Under november 2015 sågas hon itu och formarbetet påbörjas på Bergmans Konstgjuteri.

Här ett förslag med fredsduva, som bara är ett uppslag - ännu inte fastställt om duvan skall finnas med!

Kvinnan prövas med en olivkvist i handen istället för duva ....

Skulpturen sågas i delar .....

... och anländer till Bergmans Gjuteri ... där formar förbereds ...

 ...... gjutningen startar ....

.... många delar blir det i gjutprocessen .....

.. den gjutna bronsen sätts ihop till sin förebild .....

 ... gestalten börjar ta form ....

... och får kläder i brons som målas ....

... och placeras på sin plats på Djurgården på sin vackra granitsockel .. på Kärleksudden ....

..sockeln är smyckad med kända fredskvinnor ... här Inga Thorsson ..

... på andra sidan Alva Myrdal ....

och fredssymbolen PAX .....

.. när det är dags för invigning ... regnar det .. här familjen Linde m fl ...

Peter Linde med familj och släkt var där och Bergmans Konstgjuteri samt ett 50-tal inbjudna från olika freds- och kvinnoorganisationer.

Leonore Wide, representant för " Svenska Läkare mot Kärnvapen "  satte fast det röda invigningsbandet.
Detta var ett 5 år långt ekonomiskt insamlingsprojekt.


" PAX"  på Kärleksudden ersätter skulptör Christian Erikssons skulptur "IDYLL" som svårt vandaliserad tog bort 2008.

Ann Bernes, UD:s representant och ambassadör för jämställdhet och samordnare för en feministisk utrikespolitik, klippte av det uppsatta bandet och därmed invigdes skulptör  Peter Lindes senaste verk, " PAX"  en  fredsskulptur beställd av "Föreningen Kvinnan i  Fredsarbetet "  på  initiativ från " Svenska Läkare mot Kärnvapen".